Om Reseförsäkring.

Reiseinformasjon Reseförsäkring
Halso-sjukvard Regler för import till Turkiet (tullbestämmelser)
Råd om dina pengar och ditt kreditkort


Det av största vikt att varje besökare i Turkiet har ett relevant försäkringsskydd i form av en reseförsäkring, eller under långvarig vistelse ett gott sjukförsäkringsskydd.

Reseinformation om Turkiet

Tänk på att många reseförsäkringar som ingår i hemförsäkringen endast gäller i upp till 45 dagar. Ta gärna med en kopia av försäkringsbeviset vid besök och skriv gärna upp kontakttelefonnummer till den internationella larmcentral som förestår den försäkring du har.

Ofta gäller det SOS International i Köpenhamn eller Euro Alarm som har en central i Istanbul. Vid resa med egen bil bör man också ha kontrollerat att den bilförsäkring man har gäller i Turkiet.

Detta gäller även skadeersättning till tredje man. Vid lokal hyra av bil är det viktigt att att kontrollera att hyresavtalet inkluderar en försäkring inkl trafikförsäkring, skydd för tredje man och, om man så väljer, helförsäkring för det egna fordonet och dess passagerare


 
Läs alltid försäkringsvillkoren noggrant i förväg (även det finstilta) och se bland annat pä följande:

Täcker försäkringen det land du reser till?

Om försäkringen är giltig för hela tiden av resan?

De flesta reseförsäkringar politik har undantagsklausulerna som innebär befintlig sjukdom eller kroniska sjukdomar. Om du har en sjukdom eller kronisk sjukdom bör du kontakta ditt försäkringsbolag innan resan äger rum för att få information om vad din försäkring täcker - och omfattar inte.

Om syftet med resan är att få vård utomlands, bör du tänka igenom vad man ska göra och hur man ska finansiera särskild transport till Sverige om det skulle bli nödvändigt efter behandlingen.

Råd om pengar och kreditkort

Ambulans, till exempel vara mycket dyrt. Om behandlingen ordnas genom resan svensk sjukhus, bör du också ta upp dessa frågor med sjukhuset i förväg.

Om du kör särskilda aktiviteter under vistelsen utomlands, exempelvis extrema sporter, bör du kontrollera om det är nödvändigt att ta ut extra försäkring.

Om Hälso- & sjukvård