Hälso ochg sjukvård

Reiseinformasjon Reseförsäkring
Halso-sjukvard Regler för import till Turkiet (tullbestämmelser)
Råd om dina pengar och ditt kreditkort

I Turkiet finns både offentlig och privat sjukvård. Den offentliga vården har i de flesta avseenden en betydligt lägre kvalitet än motsvarande vård i Sverige och därför rekommenderas alla besökare att vid akuta behov söka vård hos privatläkare och på de större privatsjukhusen.

 

Privat sjukvård av god kvalitet återfinns i de flesta större städer i hela landet.

De flesta läkare och sjukhus kräver betalning i förskott för alla åtgärder utom rent livsuppehållande insatser. Detta gäller även den offentliga sjukvården. Det är därför mycket viktigt att samtliga besökare och bofasta har ett gott försäkringsskydd som täcker privatsjukvård.

Ta med en kopia av försäkringsbeviset samt relevanta telefonnummer att använda vid behov utomlands, t ex telefonnummer till försäkringsbolagens internationella larmcentraler SOS International i Köpenhamn eller Euro Alarm i Istanbul.

Privat tandvård finns också av god kvalitet i de större städerna och på turistorterna längs Medelhavskusten.

Observera att de flesta läkare och tandläkare i huvudsak endast talar turkiska även om ett fåtal av dem också har relativt goda kunskaper i engelska. Mycket få sjuksköterskor och annan medicinsk personal talar något annat språk än turkiska.

Det åligger oftast patienten att själv ordna eventuell tolk och det kan därför vara bra att ta med sig en turkisktalande person vid besök hos läkare och vårdinrättningar.