Reseinformation om Turkiet

Reiseinformasjon Reseförsäkring
Halso-sjukvard Regler för import till Turkiet (tullbestämmelser)
Råd om dina pengar och ditt kreditkort


Sidan senast uppdaterad 18.02.18

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska gränsen, samt till Diyarbakir stad.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till:

- övriga delar av gränsprovinserna Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Sanilurfa, Sirnak samt Diyarbakir. 
- provinserna Van, Siirt, Tunceli, Bingöl, Igdir, Agri samt Hakkari i sydöstra Turkiet.


Aktuella händelser

Den 8 augusti inträffade ett jordskalv utanför Bodrum. Skalvet uppmättes till 5,1 i magnitud och var således ett mindre skalv jämfört med det som inträffade den 21 juli i samma område. Skalvet den 21 juli uppmättes till 6,9 i magnitud. Generalkonsulatet i Istanbul följde händelserna och ett stort antal efterskalv har noterats vid båda tillfällena. Inga svenska medborgare rapporterades skadade i Turkiet.

Den 16 april 2017 hölls en folkomröstning om konstitutionsändrinar i Turkiet. Valresultatet har ifrågasatts vilket inneburit att politiska möten och manifestationer hålls i större utsträckning än vanligt. Svenskar på plats uppmanas att iaktta generell försiktighet, hålla sig noga uppdaterade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens reseinformation.

Ambassaden påminner om den förhöjda risken för terroristattentat i hela Turkiet samt om ambassadens rekommendation att undvika större folksamlingar och demonstrationer och följa lokala myndigheters anvisningar. Sedan 2015 har ett antal större attentat ägt rum i bl.a. Ankara och Istanbul med många dödade och skadade.

Cirka ett tiotal terroristattentat har ägt rum i landet sedan hösten 2016, bl.a. på en nattklubb i centrala Istanbul den 1 januari 2017 och utanför åklagarmyndigheten/domstolen i Izmir den 5 januari. Sedan årsskiftet har det generellt skett färre terroristattentat i de större städerna men risken bedöms fortsatt som hög.

I landets sydöstra delar pågår stridigheter mellan turkiska säkerhetsstyrkor och PKK och säkerhetssituationen kan snabbt förändras. Med anledning av den rådande situationen, och då förändringar kan ske snabbt, uppmanas svenskar på plats att iaktta stor försiktighet, hålla sig noga uppdaterade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens reseinformation, undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters anvisningar. 


Sedan 21 juli 2016 råder undantagstillstånd i Turkiet. Efter ett ministersammanträde den 17 juli 2017 meddelades att förslaget om förlängning av undantagstillståndet har godkänts. Beslutet träder i kraft den 19 juli och gäller nittio dagar framöver.

Undantagstillståndet innebär inte automatiskt ett utegångsförbud, men kan komma att ha effekter på bland annat rörelsefrihet.

Svenskar som besöker Turkiet ska bära med sig ID-handlingar och rekommenderas att noga följa nyheter då ytterligare förbud kan komma att meddelas av lokala myndigheter.


Læs om reseförsäkring
reiseforsikring

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i hela Turkiet har försämrats sedan juli 2015 och flera terroristattentat har inträffat. Försöket till militärkupp den 15 juli 2016 har ytterligare bidragit till ökad osäkerhet.

Med anledning av detta uppmanar ambassaden och generalkonsulatet svenskar i Turkiet till särskild försiktighet. Man bör även vara extra vaksam vid allmänna platser så som större turistattraktioner, offentliga byggnader, inklusive polisstationer och militära byggnader samt vid hamn/kajområden och vid användandet av allmänna transportmedel. Det kan inte uteslutas att attentat kan ske på andra platser.

Svenska resenärer bör hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media (t ex via www.hurriyetdailynews.com), ambassadens hemsida och i kontakt med sitt resebolag. Följ även turkiska myndigheters anvisningar noga.

Svenskar som reser till Turkiet uppmanas även att anmäla sig till svensklistan, vars länk återfinns till höger på sidan. Uppgifterna används för att ambassaden och generalkonsulatet, om det finns behov vid en större krishändelse, ska kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet.

Det förekommer regelbundet demonstrationer som kan riskera att bli våldsamma. Demonstrationer och större folksamlingar bör därför undvikas.

 

Istanbul
Med anledning av den förhöjda risken för terroristattentat i landet rekommenderas besökare i Istanbul att iaktta särskild försiktighet vid de stora turistattraktionerna, inklusive turiststråket Istiklal Caddesi, och stadsdelarna i Taksim-torgets närhet. Likaså uppmanas till extra uppmärksamhet i samband med resor med allmänna transportmedel, inklusive med tunnelbanan, och på andra offentliga platser.

Turistorterna längs Medelhavskusten och Egeiska havet
UD avråder inte från resor till turistorterna längst med Medelhavskusten och Egeiska havet. Säkerheten för besökare på de vanliga turistorterna bedöms fortsatt förhållandevis god även om det aktuella hotbildsläget är svårbedömt. Det finns dock en ökad risk för terroristdåd i hela Turkiet, inklusive på turistorterna. Under oktober 2016 ägde två attentat ägde rum i utkanten av Antalya. Inga personer skadades allvarligt i samband med attentaten. Se mer under avsnittet om terrorism.

Risken för att utsättas för rån, stölder eller andra våldsbrott ligger på ungefär samma nivå som i de flesta EU-länder eller lägre. Risken för trafikolyckor är mycket högre än i Sverige på grund av höga hastigheter och små marginaler. Fotgängare, cyklister och MC-förare bör iaktta särskild försiktighet.

Sydöstra och östra Turkiet

Utöver UD:s avrådan, se avsnittet Avrådan, uppmanas svenska resenärer att noga överväga resor till hela sydöstra Turkiet då säkerhetsläget är i högsta grad både osäkert och oförutsägbart, och en ytterligare försämring kan inte uteslutas.

Den pågående konflikten mellan PKK och turkiska säkerhetsstyrkor skördar fortsatt många dödsoffer på båda sidor i såväl sydöstra som östra Turkiet. För närvarande finns inga indikationer på att detta kommer förändras på kort sikt. I flera provinser längs gränsen mot Syrien, Irak, Iran, Armenien och Georgien samt ytterligare provinser i sydöstra och östra Turkiet är ett antal områden deklarerade "temporary military/special security zones". I dessa zoner är tillträde för civila förbjudet eller förenat med omfattande restriktioner. Dessa zoner kan med kort varsel utökas. Resenärer uppmanas att följa skyltning samt lokala myndigheters uppmaningar.

Utöver ovan är det framförallt pågående verksamhet kopplat till turkiska militära insatsen i norra Syrien, utvecklingen av koalitionens Mosul-operation i Irak, och de olika terroristgruppernas svar på detta som avgör utvecklingen. Det finns en uppenbar risk för att koalitionens framgångar riskerar att öka sannolikheten för terrorattentat i Turkiet, och/eller raketbeskjutning av turkiskt territorium. Dessutom är den med detta sammanhängande flyktingproblematiken en faktor som ytterligare komplicerar situationen.

 
Terrorism

Sedan 2015 har ett antal terrorattentat ägt rum runt om Turkiet som krävt ett stort antal dödade och skadade. Det har bl.a. utförts bombattacker i Van, Hakkari, Diyarbakir, Mardin, Adana, Ankara och Istanbul, samt en explosion och en raketbeskjutning i utkanterna av Antalya. Bombdådet som inträffade i Ankara i oktober 2015 anses vara det allvarligaste i Turkiets moderna historia.

I december 2016 utfördes ett stort bombattentat mot poliser som bevakat en fotbollsmatch på fotbollsstadion i Besiktas i Istanbul samtidigt som en självmordsbombare sprängde en bomb vid Mackaparken i Istanbul. Samma månad utfördes bombattentat mot en militärbuss i Kayseri. Den 1 januari 2017 ägde ett attentat rum på en nattklubb i centrala Istanbul med många skadade och döda. Den 5 januari 2017 inträffade två explosioner utanför åklagarmyndigheten/domstolen i Izmir.

Därutöver har det förekommit allvarliga hot om terroristattentat och ett flertal planerade sådana har förhindrats av turkiska myndigheter. Även om många attentat i första hand riktar sig mot den turkiska statsapparaten resulterar våldet ändå i många civila offer, både döda och skadade.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har det generellt skett färre terrorattentat i de större städerna men risken bedöms ändå tills vidare som hög.  

Terrororganisationen Daesh, även kallad IS (islamiska staten), ISIL (islamiska staten i Irak och Levanten), eller ISIS (islamiska staten i Irak och Syrien), har en betydande närvaro i norra Syrien och längs delar av den turkiska / syriska gränsen. Utländska s.k. foreign fighters reser genom Turkiet till Syrien och Irak för att där ansluta sig till Daesh.

Mycket talar för att Daesh har varit  inblandad i ett  stort antal attacker i Turkiet, inklusive självmordsbombningar i Ankara (oktober 2015), attackerna i områdena Sultanahmet (januari 2016) och Taksim (mars 2016) i Istanbul, och attacken mot Istanbuls flygplats Atatürk (juni 2016). Attentatet mot nattklubben Reina i Istanbul den 1 januari 2017 är det senaste i raden av större Daesh-inspirerade attentat vilket krävde 40-talet döda och många skadade.

PKK, som under senare år påtagligt minskat sina aktioner i den sydöstra delen av landet, i huvudsak som en följd av tidigare fredsförhandlingar med regeringen, har åter trappat upp sina aktioner med fokus på i första hand sydöstra Turkiet även om organisationens målsättning nu även riktas mot andra geografiska områden i Turkiet.

Det förekommer sedan några månader tillbaka nästan dagligen rapporter om utförda terroristattentat med användning av olika typer av vapen, bl.a. bilbomber, minor, granater, hemmagjorda bomber mm. Även om PKK:s aktioner i första hand tar sikte på den turkiska statsapparaten, inte minst myndigheter inom försvar och rättsväsende, är risken fortfarande mycket stor för att civila kommer att drabbas även framöver.

Även om majoriteten av alla attentat ägt rum i sydöstra delarna av Turkiet och varit riktade mot turkiska statsapparaten, är risken för attentat på andra platser hög. Den kurdiska terrororganisationen TAK, Kurdistans frihetsfalkar, samt Daesh (se ovan), har öppet deklarerat att man avser attackera bl.a. turistområden och utländska medborgare.

Det finns ett förhöjt hot om terroristattentat mot ambassader och konsulat i Ankara och Istanbul. Flera beskickningar har under det senaste året tvingats hålla stängt under kortare perioder pga. hot om förestående attentat.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

 

Trafiksäkerhet
Trafiken i Turkiet skördar årligen tusentals döda och mer än 120 000 skadade. Antalet olyckor uppgår till fler än 600 000 per år.

Råd om pengar och kreditkort

Hastigheterna är ofta höga, marginalerna små och beteendet i trafiken ofta oberäkneligt. Ofta kan fordon plötsligt svänga för att undvika gropar i vägen eller stenar och skräp vid vägkanten. I skymningen kör många bilister med avslagna ljus ända fram till mörkret lägger sig, i vissa fall även efter att mörkret lagt sig. Alla besökare uppmanas därför att vara mycket försiktiga i trafiken och särskilt fotgängare bör vara särskilt uppmärksamma. Bilkörning i mörker bör undvikas.

Tågtrafiken har under de senaste åren inte drabbats av några större olyckor. Den årliga statistiken visar dock ofta mer än 500 incidenter med småkollisioner, urspårningar och fall från tåg mm. År 2004 inträffade dessutom flera större tågolyckor som resulterade i 45 omkomna och mångfalt fler skadade

Lokala lagar & sedvänjor
Turkiet genomgår sedan ett antal år en genomgripande reformprocess som bl a strävar till en EU-anpassning av lagstiftningen. Denna process väntas fortsätta under det kommande decenniet.

 

Svenska turister bör i huvudsak tänka på ett par aspekter under besök i Turkiet:
Både lagstiftning och lokala sedvänjor ser mycket allvarligt på all typ av uppförande, och uttalanden, som kan tolkas som en skymf mot Turkiet som land, mot dess flagga och framför allt mot dess grundare Kemal Ataturk, vars porträtt kan återfinnas i princip på varje myndighet och andra offentliga platser i hela landet.


Besökare bör också betänka att Turkiet är ett muslimskt land med sekulära grundvärderingar. Det kan inte anses lämpligt för kvinnor att bada topless ens på de största turistorterna och hotellen. Vid besök på landsbygden kan det också ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc.

Læs om tullbestämmelser

Svenska besökare som också har turkiskt medborgarskap betraktas av turkiska myndigheter uteslutande som turkiska medborgare vid besök i landet.

De svenska utlandsmyndigheterna i Turkiet har därför små, om ens några, möjligheter att bistå personer med dubbla svenska och turkiska medborgarskap om de misstänks för brott eller förseelser under besök i Turkiet.

I de fall där en person tidigare varit dömd eller misstänkt för något brott eller förseelse i Turkiet bör alltid Turkiets ambassad i Stockholm kontaktas innan avresan till Turkiet för att besökaren ska ha en klar bild av om eventuella tidigare domar om fängelse eller böter fortfarande är aktuella.

I annat fall riskerar sådana besökare att få tillbringa en kortare eller längre tid i häkte i avvaktan på att den turkiska gränspolisen utreder om tidigare domar är aktuella eller kan avskrivas

Til toppen av siden